Knjižnična dejavnost in knjižnično informacijska znanja

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov
– informacijsko opismenjevanje
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA (4 ure od 1. – 9. razreda):
1. RAZRED:  1. Prvič v šolski knjižnici
2. Odkrivam šolsko knjižnico – izposodim si knjigo
3. Poslušam, pripovedujem – Modri božiček
4. Postanimo pesniki – Lolo postane pesnik

2. RAZRED: 1. Knjižnični bonton
2. Poslušam, pripovedujem – Tiho, tukaj beremo
3. Jaz, ti, mi: Dramatizacija – Pegasta Jagoda
4. Ali lahko za bralno značko tudi šivamo?

3. RAZRED: 1. Obisk Splošne knjižnice Pekre
2. Razredni knjižni kviz
3. Uganke – reši me
4. Poučno gradivo v šolski knjižnici – preverjanje znanja

4. RAZRED: 1. Spet v knjižnici – knjižne novosti
2. Kdo se skriva v gledališču – izobraževalne slikanice
3. France Prešeren – ob slovenskem kulturnem prazniku
4. Pot knjige – od nastanka do bralca

5. RAZRED: 1. Knjižnica – vesolje znanja. Knjiga te čaka. Poišči jo.
2. H. CH. Andersen – mednarodni dan knjig za otroke
3. Razredni knjižni kviz – Prebiramo dela Roalda Dahla
4. Čevljarček – uvod v raziskovanje Maribora

6. RAZRED: 1. Dan pismenosti (8. september) – začetek bralne sezone
2. Z anketo do naj knjig razreda
3. UDK – bibliografski opis knjige
4. Informacijski viri – Ali so tudi knjige hrana?

7. RAZRED: 1. Išče se referat – navodila
2. Bralni namigi – branje leposlovnih in strokovnih knjig na določeno tematiko
3. Rastem s knjigo – Obisk knjižnice Nova vas
4. Knjižnica informacijsko središče šole – Sodelovalno učenje na temo Verstva sveta

8. RAZRED: 1. Seminarska naloga – citiranje, navajanje literature
2. Vzajemni katalog Cobiss – vaje v samostojnem iskanju knjižničnega gradiva
3. Reševanje informacijskega problema – Globalni problemi človeštva
4. Obisk splošne knjižnice Rotovž

9. RAZRED: 1. Knjižnic je več vrst
2. Referenčno gradivo – slovarji
3. Človek ne jezi se v knjižnici – preverjamo znanje o genetiki
4. Pregledna ponovitev znanja o šolski knjižnici

(Skupno 168 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v KIZ. Zaznamek za trajno povezavo.